Selskapets miljøplan påvirker våre omgivelser. Vi ønsker å vise at det ikke bare er nødvendig å tenke på miljøet men at det også er lønnsomt på lang sikt. Vi er ikke en produksjonsbedrift men det betyr ikke at vi ikke kan påvirke måten våre produkter påvirker mijøet på. Vi er i stadig dialog med våre samarbeidspartnere som produserer våre produkter om dette viktige temaet. Enhver som ønsker å skape et produkt som ikke skader mijøet,  plikter å tenke på miljøet helt ned til produksjonslinjen. Besluttninger rund hvilke plasttyper og komponenter som skal anvendes i produksjonen påvirker miljøet rundt oss. Disse besluttningene påvirker igjen resirkulering og gjennbruk. Vårt ønske er at produktutvikling, produksjon og resirkulering skal gi et sluttprodukt som er mer miljøvennlig i tiden produktet er i bruk.

Miljøhensyn krever samarbeid,  og vi tror at samarbeid mellom mennesker og selskaper på tvers av landegrensene er den beste veien for å møte fremtidens miljøutfordringer på.

Vår miljøplan inneholder disse punktene,  fra design, utvikling, produksjon og innpakkning for gjennvinning og gjenbruk.